Jeśli płatność nie powiodła się podczas składania zamówienia , możesz dokonać jej na poniższe konto bankowe w tytule przelewu wpisując nr zamówienia.

 

UL&Ka Katarzyna Zasiadły

ul.Rolna 21/8

61- 491 Poznań

Mbank

91 1140 2004 0000 3702 7627 4073

Tytuł :  zamówienie nr ....